Gooroohome คือใคร

Gooroohome คือใคร

เครือข่ายตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากมาย

 • เครือข่ายตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย
 • เครือข่ายธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในวงการตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลามากกว่า 15 ปี
 • ลูกค้าที่ใช้บริการของเราต่างมีความประทับใจ และแนะนำบอกกล่าวให้ผู้อื่นมาใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายของเรา

 • ด้วยความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ว่าเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การลงทุนทำสื่อโฆษณา การวางแผนทำตลาดเพื่อการขาย ทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการเจรจาต่อรอง การจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ความรู้ในการคำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ และงานบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อการขายทรัพย์สิน
 • ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บริการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ อย่างครบวงจร
 • เราทำงานและแก้ปัญหาทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วง ด้วยการอำนวยความสะดวกสบายต่างๆยึดถือประโยชน์ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

“บริการเป็นมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว ฉับไว ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ”
เพื่องานบริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ วิชาชีพ

กลยุทธการตลาดมืออาชีพ


 • สื่อ On line

  ทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 เว็ปไซต์


 • สื่อ Social Media

  FaceBook, Line, You Tube, Twitter, Instagram


 • สื่อ Off line

  สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์


 • ป้ายประกาศ

  ขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์


 • เครือข่ายตัวแทน

  นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย


 • เครือข่ายธนาคาร

  ในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์

พบกับทีมงานของเรา

Nualsuvee (Nual)
Professional Broker

Paithoon (Noi)
Professional Broker

Pairach (Nui)
Marketing Engineer
pairach.rodpothong@gmail.com

15

ปีการทำงาน

500

เครือข่ายนายหน้า

1000

ผลงาน

พบกับทีมงานของเรา

ติดต่อเราตอนนี้

รับคำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา

Share On